audit — Venture Capital Summit

Európai Bizottság: JEREMIE audit – kockázati tőkére vonatkozó megállapítások
 
·         Általános problémaként merült fel a nem jogosult régiókban megvalósított befektetések esetköre. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében nyújtott JEREMIE-támogatások kizárólag olyan fejlesztéseket támogathatnak, melyek a 6 konvergencia régióban valósulnak meg. A Közép-Magyarországra fókuszáló befektetések a Közép-Magyarország Operatív Program keretében részesülhetnek pénzügyi eszköz jellegű támogatásban. Ezzel szemben a bizottsági audit rendszerszintű hibaként tárta fel, hogy a vizsgált esetek jelentős részében ugyan a hivatalos székhely nem Közép-Magyarországon volt, de a tényleges befektetés a közép-magyarországi régióban valósult meg. Következésképpen a 2014-2020-as időszakban kiemelt figyelmet szükséges fordítani az európai uniós támogatások jogszabályi követelményeknek megfelelő felhasználásának biztosítására.

·         Fontos kiemelni, hogy az alapkezelők által az ún. különleges célú gazdasági egységekbe (special purpose vehicle) befektetett összegek, amelyeket a későbbiekben nem fektettek be ténylegesen a végső kedvezményezettekbe, nem nyújthatók be elszámolható kiadásként.

·         További elszámolhatósági kérdéseket vetett fel egyes vezetői kivásárlások megvalósulása, ugyanis a vonatkozó közösségi iránymutatás szerint sem kiváltási tőke, sem kivásárlás nem nyújtható be elszámolható kiadásként. Szintén nem elszámolható a kapcsolódó felektől való vásárlásokba befektetett összeg, valamint a nem megfelelően elhatárolt befektetés. Ezekben az esetekben a holdingalap jogosulatlan forrás-felhasználási eljárást indított az érintett alapkezelőkkel szemben.

·         A jelentés kitért a potenciálisan Magyarországon kívüli vállalkozásoknak nyújtott támogatás kérdésére is, ugyanis a nem Magyarország területén működő vállalkozásokba történő befektetések nem tekinthetők elszámolhatónak.

·         A bizottsági jelentés ajánlásait figyelembe véve a 2014-2020-as időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak a befektetési döntések meghozatalakor etikai és reputációs megfontolások. A lehetséges reputációs károkat okozó befektetések kiküszöbölése érdekében a kiírt pályázatokban és közvetítői szerződésekben az Európai Befektetési Bank útmutatójában szereplő ágazati korlátozások kerülnek beépítésre.

 
Összességében elmondható, hogy a holdingalap és a nemzeti hatóságok a nyomon követhetőség javítására (pl. az informatikai rendszer felkészítése az ügyletszintű nyilvántartásra), az ellenőrzési folyamatok hatékonyabbá tételére (végső kedvezményezettek helyszíni ellenőrzése), illetve a programok feltételrendszerének további egyértelműsítésére fog törekedni.